Oppfølging av byggeprosjekter

Contentvideo har over flere år fulgt opp byggeprosesser for bedrifter som trenger god dokumentasjon fra start til ferdig bygg. Contentvideo leverer foto, film, drone, slowmotion film og byggekamera med timelaps funksjoner. Med disse virkemidlene har man til enhver tid oppdatert materiell for bruk i den videre planleggingen av byggeprosessen, til hjemmesider eller foredrag. Ut av alt dette materialet blander Contentvideo alle disse elementene, og lager spennende filmer der utviklingen av byggeprosjektet blir presentert på en helt ny og spennende måte.

Store bedrifter som Nexans i Halden, VPK Packing AS, Norske Skog Saugbrugs AS og Halden kommune har over flere år benyttet tjenestene fra Contentvideo og vært svært fornøyde.

La Contentvideo gjøre jobben for deg. Du slipper å bekymre deg for oppfølging og lagring av bilder.

ContentVideo er i samarbeid med Byggekamera.

VPK Packing AS

Over en 2-års periode fulgte Contentvideo byggingen av Vpk Packing AS sitt nye fabrikkanlegg  i Halden.

«Meget god oppfølging fra begynnelse til ferdig film, raskt og profesjonelt utført.

Bildene av fabrikken er av høy kvalitet og brukes i alt vårt presentasjonsmateriell internasjonalt; WEB, SoMe, PPT, brosjyrer og annonser mm.»

Solfrid Nilsen, Marketing Coordinator Scandinavia, VPK Packaging AS

Nexans

Nexans i Halden utvider nå fabrikken og bygger nå Norges høyeste bygg som skal produsere kabler for diverse formål. Et prosjekt til 1,5 milliarder kroner, noe Contentvideo er en del.

«ContentVideo har fulgt Nexans sin utbygging i Halden helt fra starten av. Ved kombinert bruk av byggekamera, drone, foto og video har vi godt materiale for optimalisert prosjektering og kontroll med fremdrift samt intern og ekstern kommunikasjon. ContentVideo er fleksible, løsningsorienterte og kostnadseffektive for vårt bruk»

Rune Nordal – Senior Project Manager hos Nexans

Halden kommune

Halden kommune bygger ny skole og idrettshall i Halden sentrum, et prosjekt til

7-800 millioner kroner. Contenvideo følger hele prosjektet til det står ferdig i 2024.

«Halden kommune har i forbindelse med det pågående Os-prosjektet engasjert Stein Johnsen Contentvideo for å dokumentere byggeprosessen. Til dette er det montert opp et byggekamera med oversikt over byggeplassen, og Contentvideo benytter også jevnlig drone for foto og film.

Byggekameraet er lagt ut direkte på kommunens hjemmeside med link slik at alle kan klikke seg inn og se på sist oppdaterte bilde. I tillegg er det på kommunens hjemmeside også lagt ut foreløpig én kortfilm fra prosjektet, og begge deler har fått god respons.

Halden kommune er godt fornøyd med tjenestene som Contentvideo tilbyr. Vi ser en klar fordel med at én aktør som i dette tilfellet, tilbyr flere muligheter innen dokumentasjon og tenker da særlig på nevnte kamera og drone. Contentvideo dokumenterer i tillegg byggeprosessen med stillsfoto.»

Arne Eikre
Prosjektleder Eiendom Halden kommune

Porsnes Utvikling AS

Porsnes Utvikling AS, et samarbeid mellom Norske Saugbrugs og Ringstad eiendom har brukt gamle industrilokaler på Saugbrugs og gjort om til et moderne skolebygg for Porsnes videregående skole. Høsten 2022 inntar elevene 9000 kvm nye hypermoderne skolelokaler.

“ContentVideo har fulgt prosessen med Halden videregående skole fra riving av gamle bygninger til ferdigstillelse av en ny moderne skole på en meget profesjonell måte.

Det har blitt levert film og bilder av høy kvalitet til en gunstig pris, noe som har gitt oss forutsigbarhet i prosjektet og særdeles viktig dokumentasjon for ettertiden”

Anders Idebøen
Direktør Pornes Eiendomsutvikling AS

Henrik Bjørneby
Direktør HR og Eiendomsutvikling Norske Skog Saugbrugs

Studentsamskipnaden

Studentsamskipnaden i Østfold bygde et av verdens høyeste bygg med studentboliger i massivtre på Remmen Halden. Contentvideo fulgte prosjektet fra begynnelsen til ferdigstillelse.

«Å jobbe med Stein har vært utelukkende positivt. Vi hadde i forkant en samtale om hva slags produkter vi ønsket, og resultatet har blitt gode filmer og bilder av høy kvalitet som vi kan bruke i markedsføringen av våre boliger og andre tilbud, i lang tid fremover.

Stein er enkel å kommunisere med og svarer raskt på både telefon og e-post. Han følger opp og gir tydelige tilbakemeldinger. Både bilder og filmer er av høy kvalitet og har overgått våre forventninger. Vi jobber gjerne med Stein igjen.»

Marlene Mathisen
Studentlivskoordinator